วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ประวัติ

นักวาดการ์ตูน 
นักวาดภาพประกอบ 
นักแต่งนิทานสำหรับเด็ก
มีผลงานภาพประกอบหนังสือประกอบการเรียน
"หนังสือเรียนภาษาไทย" ชุดพื้นฐานภาษา 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
ตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช ๒๕๒๑ 
ของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
 แต่งนิทานสำหรับเด็กตีพิมพ์ในวารสารสำหรับเด็ก
"เพื่อนการ์ตูน"
และ"สวนเด็ก"
ของสำนักพิมพ็บันลือสาส์น 
วาดภาพประกอบการเรียนภาษาจีน
"โรงเรียนอัสสัมชัน"
เคยร่วมงานที่"กลุ่มเบญจรงค์"